Nobelpriset i Ekonomi går till …. patentsystemet!

Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har gått (med hälften) till Paul Romer vid NYU Stern School of Business, New York för ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”. Romer fick sitt pris för sin forskning kring innovationsklimat, där han visade att ett väl balanserat patentsystem är viktigt för att främja tillväxt. Den möjlighet till ensamrätt som patent ger stimulerar investeringar i forskning och utveckling vilket i sin tur stimulerar ekonomisk tillväxt. Andra hälften av priset gick till William D. Nordhaus, Yale University. Mer information finns på Kungliga vetenskapsakademins hemsida:

https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/ekonomipriset-2018

 

Welcome to learn more about Chinese Trademark Strategies!

Welcome to learn more about Chinese Trademark Strategies!

China is an increasingly significant market to European companies. Only Beijing has 25 million people and China has a total of 1,4 billion people, compared to the EU’s 500 million. Not only laws and practice are different in China from an EU perspective, but also the way trademarks are being created and used. To build a solid trademark protection and to avoid infringement it is crucial to be aware of such differences.

Did you know that Chinese companies and consumers tend to identify foreign trademarks by using Chinese equivalents? The translation can be phonetic, such as the fast-food trademark Subway that is translated to the Chinese characters 赛百味 (pronounced as SAI BAI WEI in Chinese) with the 3 Chinese characters from left to right meaning “surpass”, “hundred or multiple” and “taste” respectively. It can also be literal, such as the Chinese trademark for Apple which is simply the Chinese translation 苹果, pronounced as PING GUO. The translation can also be a combination of both.

We have invited our local counsels from the Chinese Patent and Trademark Law Office CCPIT, Mr. Aimin Huh, Trademark Litigator, and Ms. Zhou Ling, Trademark Prosecutor, to explain this and to answer your questions during a breakfast seminar on September 17, 2018 at 09:00-11:30 in our office, Narvavägen 12 in Stockholm.

The seminar will be held in English and please let us know if you have any food allergies. See full invitation here

Please RSVP before September 01, 2018 to reception@norens.se

Konsten att skydda koncept

I takt med att informationsflödet ökar blir det allt viktigare för företag att ha ett enhetligt och igenkännbart uttryck. Det kan exempelvis vara fråga om en homogen butiksinredning, såsom Apples, eller ett konsekvent använt mönster, såsom Hästens Sängars rutmönster. Kommersiella kännetecken är ägnade att signalera ett visst kommersiellt ursprung. Det gäller i minst lika hög grad koncept. Karakteristiskt för koncept är att de ofta utgörs av fler komponenter än vad som ingår i det traditionella immaterialrättsskyddet, där helheten eller genomgående teman bidrar till igenkänningen. I ett koncept finns ofta imagebärande delar som är oskyddade och därmed särskilt. Läs mer om konsten att skydda koncept här!

 

Storbritannien ratificerar fördraget om den gemensamma patentdomstolen

Ett stort steg mot ett enhetspatent för Europa togs idag när Storbritannien meddelade att de ratificerar fördraget om de gemensamma patentdomstolen. Fördraget innebär att en patentsökande kan få ett enda patent som gäller ett stort antal Europeiska länder utan validering, samt att frågor om patentets giltighet kan prövas centralt för hela Europa. För att detta ska träda i kraft krävs dock även att Tyskland ratificerar fördraget.

2018-04-27

Noréns har gått med i SACG

Noréns Patentbyrå AB har blivit medlemmar i the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG), Svenska Föreningen mot Piratkopiering. SACG är en ideell och politiskt oberoende förening som arbetar med att förhindra piratkopiering och handeln med piratkopierade varor. Idag uppskattas fem till sju procent av den totala världshandeln utgöras av piratkopierade varor. Detta har inte bara effekter för den enskilde rättighetsinnehavaren, utan även för marknaden i stort, människors hälsa, och människors säkerhet. Sedan starten 1997 har SACG aktivt drivit dessa frågor genom lobbying och opinionsarbete för att få politiker och andra beslutsfattare att prioritera frågan.

 

Intrång i upphovsrätt till båt

Mål PMT 11062-16 gällde bland annat frågorna om en motorbåt av modellen Nord West 420 Flybridge hade upphovsrättsligt skydd som ett alster av brukskonst, och om konkurrentens motorbåt Nord West 430 Flybridge gjorde intrång i denna upphovsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att båten hade upphovsrätt i och med att den ”är en intellektuell skapelse” och att upphovsmannen ”vid skapandet har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val.” Nord West 430 Flybridge var i princip en kopia av originalbåten Nord West 420 Flybridge och ansågs därför göra intrång i upphovsrätten.

Vad som skyddas genom upphovsrätten har varierat över tid då föreställningar om vad som är konstnärligt är i ständig förändring. Det är i alla fall tydligt att vad som kvalificeras för upphovsrättsligt skydd går i en liberaliserande riktning och allt mer anses nå upp till kraven.

Men om till och med båtar kan skyddas genom upphovsrätten, varför ska vi då satsa på ett designskydd för vår produkt? Skälen är flera. För det första är brukskonstskyddet en svensk företeelse. Även om produkten skulle anses ha skydd i Sverige går det inte att räkna med samma skydd utomlands. Designrätten å andra sidan är helt harmoniserad i EU och relativt harmoniserad runt om i världen. Vidare är upphovsrätten en oregistrerbar rättighet. Det betyder att det inte går att veta om produkten faktiskt når upp till kraven för skydd innan saken prövas i domstol, vilket kan bli både dyrt och långdraget. Det tredje och kanske viktigaste skälet är att skyddsomfånget för en registrerad design är större än det skydd som en upphovsrätt ger. Upphovsrätten täcker i princip bara kopior, medan designrätten ger skydd för allt som ger den kunnigare användaren samma helhetsintryck. 

Hör gärna av er om ni har frågor kring upphovsrätt och designskydd!

Hör gärna av er till Emma om ni vill diskutera detta eller har några frågor.

 

 

Karmas grundare med på Forbes ”30 under 30”-lista 2018

Karma har en app genom vilken privatpersoner, till halva priset, kan rädda mat som riskerar att slängas av mataffärer och restauranger. Företaget har än så länge räddat åtminstone 50 ton mat, vilket har tagit dess grundare Ludvig Berling, Elsa Bernadotte och Hjalmar Ståhlberg Nordegren till Forbes ”30 under 30”-lista för social entrepreneurs år 2018. Stort grattis säger vi på Noréns!

För mer information klicka på länken nedan och se intervjun med Elsa Bernadotte och Mattias Larsson i SVT:s morgonstudio.

https://www.facebook.com/KarmaSverige/videos/1769530326411514/

 

Nya avgifter hos Patent- och registreringsverket

Från och med den 14 februari 2018 gäller nya avgifter hos Patent- och registreringsverket. För patentansökningar införs bland annat en enhetlig avgift för offentliggörandet, oavsett ansökans längd. Dessutom har årsavgifterna höjts. Avseende varumärken har både ansöknings- och förnyelseavgifterna höjts något. För att se den fullständiga prislistan, besök Patent- och registreringsverkets hemsida.