Nya typer av varumärken

Sedan den 1 oktober 2017 gäller inte längre kravet på grafisk återgivning för EU-varumärken, utan de kan nu återges i valfri lämplig form. Även det svenska Patent- och registreringsverket implementerar nu de ändringar som krävs med anledning av det nya varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436).

En av effekterna är att det både i den svenska varumärkesdatabasen och i EUIPO:s sökmotor numera går att söka på en mängd nya typer av varumärken. Exempelvis är numera doftmärken, hologrammärken och rörelsemärken sökbara. Förändringen innebär att fler typer av kreativa och konkurrenskraftiga varumärken lätt kan registreras, men det ställer också höga krav på kompetens kring hur ett varumärke ska återges i en ansökan för att resultatet ska bli ett starkt och hållbart skydd.

Hör gärna av er om ni vill diskutera de nya typerna av varumärken!

Emma Femić
Telefon: +46 (0) 8 545 874 21
E-mail: emma.femic@norens.se

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) av nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Syftet med GDPR är att öka skyddet för individers integritet vid behandling av personuppgifter. Det är en omfattande reform av reglerna om personuppgiftsbehandling, som kommer att ställa högre krav på företag och organisationer vid behandling av personuppgifter.

Några viktiga nyheter är:

• Med GDPR kommer inte längre bara strukturerat material, utan även allt ostrukturerat material (bland annat personuppgift i löpande text i alla typer av dokument, e-post eller på webbplats) att omfattas av de nya bestämmelserna.

• ”Privacy by design” innebär att integritetshänsyn ska genomsyra all hantering av personuppgifter. Exempel på sådan hantering kan vara användning av tjänster, utveckling av en produkt, eller ett kundregister. Åtgärderna kan vara av tekniskt slag i form av brandväggar och liknande, eller av organisatoriskt slag, i form av rutiner.

• Insamling och hantering av personuppgifter får bara ske för särskilda, uttryckligt angivna ändamål som måste vara fastställda innan insamlingen sker. Uppgifterna får därefter inte användas för något annat syfte än det angivna, eller sparas under längre tid än vad som angavs vid insamlandet av uppgifterna.

• Vid personuppgiftsincidenter, så som en cyberattack, kommer den personuppgiftsansvarige vara tvungen att inom 72 timmar från incidenten rapportera händelsen till Datainspektionen.
Om ni har frågor eller funderingar kring GDPR är ni välkomna att höra av er till oss!

Emma Femić
Telefon: +46 (0) 8 545 874 21
E-mail: emma.femic@norens.se

Karolina Hedberg Strömbäck
Telefon: +46 (0) 8 545 874 17
E-mail: karolina.stromback@norens.se

Kravet på Grafisk Återgivning slopas

Från och med den 1 oktober 2017 gäller inte längre det tidigare kravet på grafisk återgivning vid inlämning av EU-varumärkesansökningar. Från och med detta datum får varumärken istället återges i valfri lämplig form med den för tidpunkten, allmänt tillgänglig teknik, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

Syftet med de nya reglerna är att göra varumärkesregistreringarna i EU-varumärkesregistret tydligare, mer tillgängliga och lättare att söka efter. Tanken är att registret i möjligaste mån skall spegla varumärkenas användning i verkligheten.

Man har i formuleringen tagit hänsyn till det faktum att teknologin förändras och möjligheterna att återge varumärket kommer att skifta över tid. De nya reglerna kommer att öppna upp möjligheterna och underlättar registreringen av okonventionella varumärken som t.ex. hologram, animerade varumärken och olfaktoriska varumärken (doftmärken).

Syftet med de nya reglerna är att förbättra rättssäkerheten för användare och minska antalet formella invändningar.

Har ni frågor om hur ni skall gå tillväga för att registrera ert varumärke, kontakta oss!

Noréns Innovation Indicator

Fingerprint Cards är Sveriges mest innovationstäta företag för andra året i rad

Årets raket är tätningsföretaget Roxtec i Karlskrona

Noréns Innovation Indicator är ett mått ett på företags innovationstäthet. Det är ett nyckeltal för hur aktivt ett företag arbetar för att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent. Noréns Innovation Indicator gör det möjligt att mer objektivt jämföra hur företag arbetar med att skydda sina idéer.

Noréns Innovation Indicator mäter antal patentsökta uppfinningar per omsatt krona. Ett högt tal representerar hög innovationstäthet.

Noréns Innovation Indicator beräknas med 18 månaders fördröjning, eftersom patentansökningar hålls hemliga en tid efter inlämning.  Därför är 2015 det senaste år för vilket fullständiga data finns.

Fingerprint Cards, som utvecklar teknologi för biometri, var det mest innovativa svenska företaget mätt på detta sätt år 2017, och försvarar därmed förstaplatsen från förra året. Det Göteborgsbaserade företaget lämnade in 22 patentansökningar under 2015 vilket är högst antal i förhållande till omsättningen, som var 2900 miljoner. Fingerprint levererar hårdvara och mjukvara för bland annat sensorer för fingeravtryck som används i mobiltelefoner.

”Det är givetvis roligt att vi hamnade i topp även i år. Vi satsar mycket på produktutveckling och innovation, vilket är ett måste på den här snabbrörliga marknaden. Patentering är en naturlig del av vår verksamhet och vi har mycket kompetenta och ambitiösa medarbetare i företaget som alla bidrar. Vi har ökat antalet ansökningar kraftigt de sista åren och arbetar nu för att det ska bli ännu fler under 2017”, säger Pontus Jägemalm, CTO och chef för FoU, på Fingerprint.

 

Ericsson klättar till en andra plats på rankingen.

”Vi är en teknikledare inom informations- och telekomindustrin, och detta är ännu ett bevis för den innovationskraft som finns inom Ericsson, säger Mathias Hellman, chef för strategy and portfolio management inom Ericssons enhet för IPR & Licensing. Rankingen visar på vikten av fortsatta investeringar i forskning och teknikutveckling, något som möjliggörs av ett fungerande patent- och licensieringssystem. Rankingen visar också att både stora och små företag kan vara innovativa och att det är viktigt för dem att jobba aktivt med patent för att kunna fortsätta upprätthålla sin innovationskraft.

Roxtec AB, som utvecklar tätningar för kablar och rör, är årets raket och går rakt in på fjärdeplatsen.

Roxtec tillverkar och säljer tätningar för kablar och rör. Grundaren Mikael Blomqvist lade grunden till Roxtec hemma i sitt garage år 1990 och Roxtec har kontinuerligt skyddat sina innovationer med patent sedan dess. Finansmannen Rune Anderssons Mellby Gård AB köpte det snabbväxande företaget år 2005.

Nya på listan är, förutom Roxtec; mekanikföretaget Haldex (7 plats) och vitvarutillverkaren Dometic (14 plats).

Spotify klättrar några placeringar tack vare en kraftigt ökad patentportfölj. Spotify har under 2015 ingivit patentansökningar avseende 53 uppfinningar, vilket gör att Spotify nästan har dubblerat sin patentportfölj på bara ett år.

 – Inget svenskt utvecklingsföretag som avser att expandera utanför Sverige kan underlåta att ta hänsyn till patentsystemets fördelar och nackdelar, säger Fredrik Öhrström, avgående patentansvarig på Spotify.

Det som är spännande med Noréns Innovation Indicator är att stora och små företag kan tävla på lika villkor. Ett högt värde på Noréns Innovation Indicator signalerar en målmedveten satsning vad gäller teknikutveckling och offensiv strategi för att skydda resultaten av denna utveckling. Därmed finns ofta goda förutsättningar för tillväxt.

–  Det är roligt att synliggöra den innovationskraft som finns i Sverige och vi gratulerar Fingerprint Cards till försvar av förstaplatsen, säger Anders Bratt på Noréns Patentbyrå AB.

 

Noréns Innovation Indicator 2017

Rank 2017 Rank 2016 Företag Publicerade nya patentansökningar Omsättning 2015 Nya patent-ansökningar/ omsatt miljard
2017 (inlämnade 2015) 2016 (inlämnade 2014)
1 (1) Fingerprint Cards 22 16 2900 7,59
2 (5) Ericsson 1712 1626 246920 6,93
3 (4) Axis 44 48 6634 6,63
4 (-) Roxtec 10 6 1828 5,47
5 (6) SKF 368 468 75997 4,84
6 (3) Thule 22 55 5106 4,31
7 (-) Haldex 16 8 4777 3,35
8 (12) Spotify 53 20 181001 2,93
9 (7) Autoliv 151 283 52216 2,89
10 (9) Husqvarna 90 121 36170 2,49
11 (8) Delaval 13 25 54872 2,37
12 (10) Electrolux 133 253 123511 1,08
13 (13) Sandvik 90 90 85845 1,05
14 (-) Dometic 10 9 11486 0,87
15 (17) Alfa Laval 32 35 39746 0,81
16 (11) Assa Abloy 51 124 68099 0,75
17 (19) Volvo3 205 208 312515 0,66
18 (18) Saab 16 23 27186 0,59
19 (20) SCA 54 36 115316 0,47
20 (16) Atlas Copco 23 93 102161 0,23

 

[1] Omsättning för Spotify-koncernen enligt Di digital den 23 maj 2016

2 Omsättning för DeLaval International AB

3 Avser Volvo lastvagnar m.fl., Volvo Cars ingår alltså inte.

 

Om Noréns Innovation Indicator

Noréns Innovation Indicator mäter innovationstäthet definierat som patentaktivitet i förhållande till omsättningen, och har utarbetats av Noréns Patentbyrå AB. Det kan användas som ett mått på hur aktivt företaget är att utveckla ny teknik samt att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent.

 • Endast företag med koncernhuvudkontor i Sverige ingår, vilket utesluter bland andra Scania och AstraZeneca.
 • Endast företag med minst tio nya patentansökningar och med en omsättning om minst 100 mkr år 2015 ingår. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2015 det senaste året för vilket det finns fullständiga data i dagsläget.
 • Omsättning på koncernnivå (där inte annat anges) har hämtats från årsredovisningen för år 2015.
 • En patentfamilj anses som en patentansökan i denna studie. En patentfamilj gäller i typfallet en enda uppfinning. En patentfamilj kan resultera i ansökningar och beviljade patent i fler länder.
 • Läkemedelsbolag – som ofta satsar på färre men viktiga patent – hamnar utanför listan på grund av de flesta företag antigen tillhör koncerner med huvudkontor utanför Sverige (AstraZeneca, GE Healthcare) eller är relativt små.

Noréns Patentbyrå håller föreläsning om Varumärken och Domännamn

Noréns Patentbyrå kommer under våren hålla ett antal föreläsningar på Epicenter, Stockholms första innovationshus.

Den första föreläsningen i serien kommer hållas på fredag 24/3 och handlar om Varumärken och Domännamn.

Den 7/4 hålls nästa föreläsning, då med inriktning på Patent.

https://www.facebook.com/events/252953735108114/

https://epicenterstockholm.com/event/master-class-trademarks-and-domain-names

Biodrivmedelsföretaget RenFuel är Sveriges mest innovationstäta företag inom kemi och life science

Noréns patentbyrå presenterar ny mätning av patentaktiviteten hos Sveriges företag.

Denna gång riktar Noréns patentbyrå uppmärksamheten mot kemi- och life science-branschen och presenterar innovationsindikatorn Noréns Innovation Indicator Kemi.

Noréns Innovation Indicator mäter antal patentsökta uppfinningar per omsatt krona. Ett högt nyckeltal representerar hög innovationstäthet. På detta sätt kan man jämföra innovationskraften hos företag, oberoende av företagens storlek.

År 2014 var RenFuel K2B AB, som utvecklar teknologi för omvandling av lignin från pappersbruk till avancerade drop in-biodrivmedel för både bensin- och dieselbilar, Sveriges mest innovativa kemiföretag mätt på detta sätt. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2014 det senaste året för vilket det finns fullständiga data.

–  ”Vi gläds åt utnämningen till Sveriges mest innovativa företag inom kemi och life science. RenFuel är ett företag som hela tiden måste ligga i teknologins framkant för att säkra kvaliteten på vår produkt”, säger Sven Löchen, VD för RenFuel. ”Redan nästa år kan vår produkt Lignol ersätta både bensin och diesel i dagens bilar utan att någon teknisk ändring krävs. Istället ligger nu bollen hos regeringen som måste fatta beslut om reduktionsplikt den enskilt viktigaste åtgärden för en fossilfri fordonsflotta. Det är vår största utmaning framgent”, avslutar Sven Löchen.

Läkemedelsföretaget Active Biotech är tvåa på rankingen. Lundbaserade Active Biotech arbetar med utveckling av nya läkemedel mot bland annat cancer, inflammatoriska sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar såsom multipel skleros.

–  ”Det är viktigt för oss som litet forskningsbolag att säkra värdefulla upptäckter med patent och att ha ett brett skydd runt våra befintliga och kommande produktkandidater” säger Helén Tuvesson, CSO på Active Biotech.

Noréns Innovation Indicator Kemi

 

Rank Företag Antal nya patent inom kemi eller life science år 2014 Omsättning 2014(mkr) Innovationsstäthet (nya patent/miljard omsatt krona)
1 RenFuel 5 12 416,7
2 Active Biotech 3 10 300,0
3 Olink 6 36 166,7
4 Wallenius Water 5 39 128,2
5 Affibody 5 58 86,2
6 Arcam 8 339 23,6
7 Perstorp[1] 4 487 8,2
8 Biogaia 3 481 6,2
9 Välinge-gruppen[2] 3 828 3,6
10 Medivir 5 1782 2,8
11 Höganäs[3] 15 7 119 2,1
12 Scania 77 97 295 0,8
13 SKF 46 71 394 0,6
14 Alfa Laval 18 35 632 0,5
15 Sandvik[4] 31 89 022 0,3

Noréns Innovation Indicator gör det möjligt att jämföra stora företag med små företag. Flest kemiansökningar år 2014, 77 stycken, hade lastbilstillverkaren Scania, som hamnar på tolfte plats i rankningen. Man kanske inte tänker på Scania som ett kemiföretag, men Scania lämnar in patentansökningar på ny teknik för avgasrening, smörjsystem och metallurgi.

Ett högt värde på Noréns Innovation Indicator signalerar en målmedveten satsning vad gäller teknikutveckling och offensiv strategi för att skydda resultaten av denna utveckling. Därmed finns ofta goda förutsättningar för tillväxt.

De mindre företagen kommer högre på rankingen och det är tydligt att patent är en relativt tyngre del av verksamheten hos mindre, nya bolag. Samtidigt är det troligen dessa företag som har störst behov av rådgivning kring patent, eftersom man ofta saknar patentresurser in-house.

– ”Vi gratulerar RenFuel till förstaplatsen och vi är glada över att kunna lyfta fram den innovationskraft som finns inom kemi och life science i Sverige”, säger Anders Bratt på Noréns Patentbyrå AB. Vi avser att följa upp detta nästa år, och det ska bli spännande att se hur innovationstätheten utvecklas i kemi-Sverige. Generellt är vårt råd att söka professionell hjälp när det gäller att arbeta med patent, och att inte fuska med grundarbetet.

Se vidare http://www.kemivarldenbiotech.se/nyheter/ren-fuel-k2b-mest-innovationstatt/

Mer om Noréns Innovation Indicator Kemi

Noréns Innovation Indicator mäter innovationstäthet definierat som patentaktivitet i förhållande till omsättningen och har utarbetats av Noréns Patentbyrå AB. Det kan användas som ett mått på hur aktivt företaget är att utveckla ny teknik samt att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent.

 • Endast företag med minst 3 nya patentansökningar klassade inom kemi eller life science och med en omsättning om minst 10 mkr år 2014 ingår. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2014 det senaste året för vilket det finns fullständiga data i dagsläget.
 • Endast företag med koncernhuvudkontor i Sverige ingår, vilket utesluter bland andra AstraZeneca och GE Healthcare.
 • Omsättning på koncernnivå (där inte annat anges) har hämtats från årsredovisningen för år 2014.
 • En patentfamilj anses som en patentansökan i denna studie. En patentfamilj gäller i typfallet en enda uppfinning. En patentfamilj kan resultera i ansökningar och beviljade patent i fler länder.

Noréns Patentbyrå AB är rådgivare inom immaterialrätt, särskilt patent, varumärken och design, och bistår sina kunder med att skydda sina idéer internationellt.

[1] Omsättning för Perstorp Aktiebolag

[2] Omsättning för Pervan Holding AB

[3] Inklusive Digital Metal AB

[4] Inklusive Seco Tools AB

Nya patent- och marknadsdomstolar

Den 1 september 2016 öppnades Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt. Dessa nya och särskilda domstolar hanterar immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål.

 

 

Fingerprint Cards är Sveriges mest innovationstäta företag

Noréns patentbyrå presenterar nytt sätt att mäta innovationskraft hos företag

Noréns Patentbyrå presenterar härmed Noréns Innovation Indicator, ett mått på företags innovationstäthet. Det är ett nyckeltal för hur aktivt ett företag arbetar för att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent. Noréns Innovation Indicator gör det möjligt att mer objektivt jämföra hur företag arbetar med att skydda sina idéer.

Noréns Innovation Indicator mäter antal patentsökta uppfinningar per omsatt krona. Ett högt tal representerar hög innovationstäthet.

År 2014 var Fingerprint Cards, som utvecklar teknologi för biometri, det mest innovativa svenska företaget mätt på detta sätt. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2014 det senaste året för vilket det finns fullständiga data.

Fingerprint levererar hårdvara och mjukvara för bland annat sensorer för fingeravtryck som används i mobiltelefoner. Det Göteborgsbaserade företaget lämnade in 16 patentansökningar under 2014 vilket är högst antal i förhållande till omsättningen, som var 240 miljoner. Omsättning och vinst har ökat snabbt under de senaste kvartalen, och börskursen har nästan tiofaldigats sedan januari 2014.

Golvföretaget Välinge är tvåa på rankingen. Välinge, som är baserat i Viken i Skåne, är världsledande inom teknikutveckling för så kallade klickgolv. Koncernens framgångsrika affärsmodell är att erbjuda patentlicenser för olika typer av golvteknologier, vilket ger en förklaring till den höga patentaktiviteten.

Det som är spännande med Noréns Innovation Indicator är att stora och små företag kan tävla på lika villkor. Ericsson, som är det svenska företag som lämnar in flest antal patentansökningar, hamnar på en 5:e plats.  Andra stora företag med hög innovationstäthet är till exempel SKF, Autoliv och DeLaval.

Toppen av listan utgörs av mellanstora företag – men dessa företag kanske är Sveriges storföretag om 20 år?

Ett högt värde på Noréns Innovation Indicator signalerar en målmedveten satsning vad gäller teknikutveckling och offensiv strategi för att skydda resultaten av denna utveckling. Därmed finns ofta goda förutsättningar för tillväxt.

– Vi är glada över att kunna synliggöra den innovationskraft som finns i Sverige och att kunna lyfta fram de företag som arbetar tydligast med patent, och vi gratulerar Fingerprint till förstaplatsen, säger Anders Bratt på Noréns Patentbyrå AB

Noréns Innovation Indicator

    Antal nya patent 2014 Omsättning 2014 (mkr) Nya patent/miljard omsättning
1 Fingerprint cards 16 240 66,67
2 Välingegruppen 15 828[1] 18,12
3 Thule 55 4698 11,71
4 Axis 48 5449 8,81
5 Ericsson 1626 227983 7,13
6 SKF 468 71394 6,56
7 Autoliv 283 43971 6,44
8 Delaval 25 5744[2] 4,35
9 Husqvarna 121 32856 3,68
10 Electrolux 253 112319 2,25
11 Assa Abloy 124 57075 2,17
12 Spotify 20 9393[3] 2,13
13 Sandvik 158 89022 1,77
14 Höganäs 10 7119 1,40
15 Elekta 12 10775 1,11
16 Atlas Copco 93 94301 0,99
17 Alfa Laval 35 35632 0,98
18 SAAB 23 23975 0,96
19 Volvo Group[4] 208 283045 0,73
20 SCA 36 104167 0,35

Fakta om Noréns Innovation Indicator

Noréns Innovation Indicator mäter innovationstäthet definierat som patentaktivitet i förhållande till omsättningen och har utarbetats av Noréns Patentbyrå AB. Det kan användas som ett mått på hur aktivt företaget är att utveckla ny teknik samt att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent.

 • Endast företag med koncernhuvudkontor i Sverige ingår, vilket utesluter bland andra Scania och AstraZeneca.
 • Endast företag med minst tio nya patentansökningar och med en omsättning om minst 100 mkr år 2014 ingår. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2014 det senaste året för vilket det finns fullständiga data i dagsläget.
 • Omsättning på koncernnivå (där inte annat anges) har hämtats från årsredovisningen för år 2014.
 • En patentfamilj anses som en patentansökan i denna studie. En patentfamilj gäller i typfallet en enda uppfinning. En patentfamilj kan resultera i ansökningar och beviljade patent i fler länder.
 • Läkemedelsbolag – som ofta satsar på färre men viktiga patent – hamnar utanför listan på grund av de flesta företag antigen tillhör koncerner med huvudkontor utanför Sverige (AstraZeneca, GE Healthcare) eller är relativt små.

 

Noréns Patentbyrå AB är rådgivare inom immaterialrätt, särskilt patent, varumärken och design, och bistår sina kunder med att skydda sina idéer internationellt.

 

Läs hela artikel in Dagens Industri här:

http://www.di.se/artiklar/2016/9/1/fingerprint-mest-innovativa-svenska-foretaget/

[1] Omsättning för Pervan Holding AB

[2] Omsättning för DeLaval International AB

[3] Omsättning för Spotify AB

[4] Avser Volvo lastvagnar m.fl.,  Volvo Cars ingår alltså inte.

 

 

Patrafee AB byter namn till CPA Global!

Vår samarbetspartner för årsavgifter har bytt namn från Patrafee AB till CPA Global med effekt från den 26 april 2016. Namnbytet är ett resultat av att Patrafee AB för två år sedan blev en del av CPA Global.

Samtlig korrespondens från Patrafee AB kommer nu att ha avsändare CPA Global. Se här för mer information se länk

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Helgdagar

Med tanke på kommande helgdagar, vänligen notera att vårt kontor kommer att vara stängt enligt följande:

 

Onsdag, 4 maj, 2016 från kl. 12.00

Torsdag, 5 maj, 2016 (Kristi himmelsfärdsdag)

Fredag, 6 maj, 2016 från kl. 12.00

 

Kontoret öppnar åter måndag den 9 maj, 2016.