Om Noréns

 

 

Noréns Patentbyrå grundades 1957 av civilingenjör Helge Norén. Under åren har vi utvecklat en stor immaterialrättslig expertis och ett gediget internationellt kontaktnät.

Idag är Noréns en mellanstor byrå, med åtta patentkonsulter och fyra varumärkeskonsulter. Vi täcker alla teknikområden och verkar inom hela det immaterialrättsliga området i Sverige och utomlands.

Noréns styrs av ägarna, under styrelseordförande Bertil Örtenblad. Johan Örtenblad och Sofia Ljungblad (tidigare Örtenblad) leder det dagliga arbetet.

Vi är anslutna till Sepaf, branschföreningen för patentbyråer i Sverige. Dess syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i branschen.

Sepafs allmänna uppdragsvillkor är en trygghet för kunderna. Etikkommittén övervakar att de etiska riktlinjerna följs, den byrå som bryter mot regelverket ställs till ansvar.