Sofia Ljungblad

_DSC2025_flat

Sofia Ljungblad (tidigare Örtenblad) arbetar på Noréns sedan 2003 som varumärkesombud. Sedan 2007 är hon ansvarig för varumärkesavdelningen, och sedan 2012 är Sofia även delägare och vice VD.

Sofia har en juristexamen från Stockholms universitet och en magisterexamen i företagsekonomi. Sofia är auktoriserat IP-ombud och auktoriserat EU-varumärkesombud.

Sofia är medlem i Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, SFIR, Svenska Industrins IP Förening, SIPF, och Svenska Patentombudsföreningen, SPOF, där hon tidigare har varit styrelseledamot i flera år. Hon är även medlem i flera internationella föreningar, såsom International Trademark Association, INTA, European Communities Trademark Associaton, ECTA, där hon har varit aktiv som delegat från Sverige under flera år, samt MARQUES och AIPPI.

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 00
Mobil: +46 70 755 76 13
E-mail: sofia.ljungblad@norens.se
Här finns Sofias kontaktuppgifter i vcf-format.