Johan Örtenblad

Johan Örtenblad är civilingenjör inom teknisk fysik från KTH, samt civilekonom inom finansiering och entreprenörsskap från Handelshögskolan i Stockholm.

Han har även en bakgrund inom mjukvaruutveckling inom transaktionssystem. Förutom IT är han verksam inom en rad teknikområden, såsom elektronik, mekanik, energisystem och förbränningssystem.

Han arbetar sedan 2005 som patent- och mönsterombud på Noréns. Sedan 2012 är Johan delägare och VD.

Johan är auktoriserat patentombud, auktoriserat europapatentombud, samt är medlem i en rad sammanslutningar såsom SIPF, SPOF, SFIR, FICPI, AIPPI och EPI.

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 13
Mobil:+46 (70) 480 05 48
Fax: +46 (0) 8 545 874 29
E-mail: johan.ortenblad@norens.se

Här finns Johans kontaktuppgifter i vcf-format.