Jan Modin

Jan Modin är delägare och arbetar som patentkonsult sedan 2009 på Noréns. Dessförinnan var Jan verksam vid Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (tidigare Axel Ehrners Patentbyrå AB), där han var VD och styrelseordförande under drygt 30 år.

Efter grundskoleutbildning i Stockholm och Scarsdale, New York, tog Jan en fil.kand. vid Stockholms Universitet i matematik, fysik och teoretisk fysik, samt en civilingenjörsexamen vid Uppsala Tekniska Högskola, i teknisk fysik.

Jan är auktoriserat patentombud och auktoriserat europapatentombud. Han är dessutom aktiv i diverse föreningar och har sedan 2012 deltagit som expert i den statliga Patentlagsutredningen. Bland de svenska märks SPOF, där Jan för närvarande är ordförande i patentkommittén, SIPF, svenska AIPPI-gruppen och FICPI Sweden . För den senare är Jan idag programansvarig, och var även en av de drivande personerna bakom tillkomsten av föreningen. Bland de internationella föreningarna deltar han i AIPPI och i finns FICPI, där Jan är så kallad special reporter för internationella patentfrågor, samt AIPPI.

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 22
Mobil:+46 (73) 096 55 55
Fax: +46 (0) 8 545 874 29
E-mail: jan.modin@norens.se

Här finns Jans kontaktuppgifter i vcf-format.