Carl Wendt

_DSC2388_flat Carl Wendt är jurist från Stockholms Universitet och arbetar sedan 2015 på Noréns som varumärkesombud.

Han har stor erfarenhet av strategisk rådgivning gällande hantering av globala varumärkes och domännamns portföljer.

Carl har internationell erfarenhet från att tidigare ha arbetat med immaterialrätt inom några av Sveriges största industriföretag Ericsson, Pharmacia, AstraZeneca och Electrolux samt på IP-byråer i Sverige.

Carl sitter med i International Chamber of Commerce’s (ICC) referensgrupp för Immaterialrätt. Han är även medlem i flera andra internationella föreningar, såsom International Trademark Association, (INTA.), European Communities Trademark Associaton, (ECTA), där han är representant för Sverige och sitter med i Internet Utskottet.

Carl är auktoriserat EU-varumärkesombud och medlem i Svenska Patentombudsföreningen, SPOF.

 

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 12
Fax: +46 (0) 8 545 874 29
E-mail: carl.wendt@norens.se