Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Birgitta Larsson är civilingenjör i kemiteknik från KTH i Stockholm och hon har mer än 30 års erfarenhet av patentarbete. Efter att ha arbetat som granskare på Patent- och Registreringsverket gick hon till ombudssidan, och har därefter under många år varit verksam inom läkemedelsindustrin, bland annat som patentansvarig för många forskningsprojekt och ett antal stora läkemedelsprodukter. Hon har deltagit i många förhandlingar i invändningsavdelningen och den tekniska besvärskammaren vid det europeiska patentverket. Hon har således mycket bred erfarenhet av alla aspekter av patent, i synnerhet inom life science. Dessutom tjänar hon som tekniskt sakkunnig domare vid Stockholms Tingsrätt och Svea Hovrätt.

Från och med 2013 är Birgitta patentkonsult hos Noréns.

Birgitta är auktoriserat patentombud och auktoriserat europapatentombud. Hon är vidare medlem i en rad sammanslutningar, såsom SPOF,SIPF, AIPPI och EPI.

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 02
Mobil:+46 (70) 620 44 77
Fax: +46 (0) 8 545 874 29

Här finns Birgittas kontaktuppgifter i vcf-format.