Bertil Örtenblad

_DSC1954_flat

Bertil Örtenblad är teknologie doktor från KTH i Stockholm, och har arbetat på Noréns sedan 1975. Bertil var VD för företaget från 1978 till och med 2011. Idag är han delägare och styrelseordförande.

Bertil täcker främst de tekniska fälten materialteknik, elektronik och mekanik. Vidare har han omfattande erfarenhet från patentprocesser i domstol.

Han var styrelsemedlem i Patrafee AB 1978-2008, varav ett antal år som styrelseordförande.

Bertil är auktoriserat patentombud, auktoriserat europapatentombud och EU-varumärkesombud, samt är medlem i en rad sammanslutningar såsom SPOF, FICPI, AIPPI och EPI.

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 01
Mobil:+46 (70) 715 33 75
Fax: +46 (0) 8 545 874 29
E-mail: bertil.ortenblad@norens.se

Här finns Bertils kontaktuppgifter i vcf-format.