Kerstin Lagercrantz

Kerstin arbetar sedan 2018 som trademark paralegal på Noréns. Hon har mångårig erfarenhet från branschen och har arbetat på stora industriföretag så som Ericsson, Pharmacia och AstraZeneca och även på IP-byråer i Sverige.

Kerstin har gått ett flertal kurser inom området som till exempel design på IP-akademin, International Trademarks under the Madrid Protocol, PCT, EPC, Patent, varumärken och design på PRV, Juridisk översiktskurs och Informatörslinjen.

 

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 27
Fax: +46 (0) 8 545 874 29
E-mail: kerstin.lagercrantz@norens.se