• Varumärkesskydd
  I ett varumärke kan ingå alla tecken som kan återges grafiskt, och varumärket kan utgöras av ett eller flera ord, siffror, en figur, eller en kombination av dessa. Man skiljer på ordmärken, som registreras som ord utan något speciellt utförande, och figurmärken, som registreras i ett speciellt utförande.
  Läs mer här
 • Patentskydd
  För att få patent måste uppfinningen beskrivas så detaljerat att en fackman på teknikområdet kan utöva uppfinningen. Detta krav medför att denna kunskap kan bidra till den vidare teknikutvecklingen. En patentansökan blir nämligen offentlig efter 18 månader efter dess ingivande.
  Läs mer här
 • Mönsterskydd
  Mönsterskydd kallas även designskydd eller formgivningsskydd. Det som skyddas är själva utseendet på en vara eller ett ornament. Mönsterskydd kan erhållas genom ansökan hos patentverk, och är i likhet med patent nationella rättigheter som ansöks om i varje respektive land.
  Läs mer här
 • Domännamn
  Vi registrerar och förnyar domännamn. Det är klokt att regelbundet gå igenom de domännamn som man använder och som man kommer att använda. Vi står till tjänst för en diskussion om vilka åtgärder som bör vidtagas.
  Läs mer här
 • Upphovsrätt
  Upphovsrättsligt skydd uppnås genom att man skapar något som uppnår verkshöjd. Skyddet ger skapande personer rätt att bestämma hur skyddsvärda alstret ska användas och återges. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och gäller sedan 70 år efter dennes död.
  Läs mer här

Välkommen till Noréns Patentbyrå

Noréns Patentbyrå grundades 1957 av civilingenjör Helge Norén. Under åren har vi utvecklat en stor immaterialrättslig expertis och ett gediget internationellt kontaktnät.

Idag är Noréns en mellanstor byrå med stort klientfokus. För oss är det självklart att varje rådgivning lever upp till högt ställda professionella krav, och att varje klient samtidigt får ett personligt bemötande. Vi lägger stor vikt vid att skapa en långsiktig relation till varje enskild klient. På det sättet kan vi få en god känsla för affärssituationen, och hur användningen av immaterialrätter kan optimeras.

Vår styrka är en kombination av gedigna fackkunskaper och djup förståelse för olika regelsystem runt om i världen. Hos oss går hög kunskapsnivå och lång erfarenhet hand i hand med kreativitet och problemlösningsförmåga. Våra patentkonsulter hanterar alla tekniska områden, även kemi och bioteknik. Vidare har vi mycket lång erfarenhet av immaterialrättsliga processer i domstol, något som ofta är nödvändigt för att stoppa intrång.

Som professionella ombud kan vi bland annat hjälpa er med alla frågor som rör patent, varumärken och mönster. Ju tidigare i processen vi kopplas in desto fler fallgropar kan vi hjälpa er att undvika. Rådgivningen sträcker sig från strategiska frågor, via analys av konkurrenters skyddsportföljer och möjliga intrångssituationer, till att avgöra skyddsmöjligheterna för era egna idéer och att utarbeta och driva ansökningar för att få så bra skydd som möljigt. Dessutom kan vi hjälpa er att bibehålla era rättigheter och skydda dem mot eventuella intrångsgörare.

Via ett omfattande nätverk av patent- och advokatbyråer i utlandet ser vi till att ge bästa möjliga rådgivning även utanför Sverige. Vi är dessutom anslutna till de stora branschorganisationerna inom patent-, varumärkes- och mönsterområdena.

Hjärtligt välkommen in för en förutsättningslös diskussion om era idéer och hur de bäst kan tas tillvara!


Välkommen Stefan!

Vi är glada att hälsa Stefan Lautmann välkommen till Noréns!

BEGRÄNSNING I TID FÖR FULLFÖLJNING AV PCT I KANADA

Kanada ändrar sin patentlag den 30 oktober 2019 och PCT-ansökningar inlämnade från och med då måste fullföljas inom 30 månader från prioritetsdagen. För att få chansen att lämna att i […]

Välkommen Gunnar!

Vi är glada att hälsa Gunnar Hjalt välkommen till Noréns!

Se tidigare inlägg